2006/Aug/22

Present Simple Tense

รูปแบบกริยา

เมื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ โดยมี adverb of frequency อยู่ในประโยคด้วย เช่น (always, sometimes) ให้ใช้ Present Simple Tense

 • Janes sometimes drops in to see her parents.
  เจนส์แวะไปเยี่ยมพ่อแม่ของหล่อนเป็นบางครั้ง

 • She always cooks dinner at home.
  หล่อนทำอาหารเย็นที่บ้านเป็นประจำ

 • In the summer, Tom usually plays tennis twice a week.
  ในฤดูร้อน ทอมมักจะเล่นเทนนิสสัปดาห์ละสองครั้ง

เมื่อต้องการแสดงว่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ หรือในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้ Present Simple Tense

 • The sun rises in the east and sets in the west.
  ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก

 • The Nile is the longest river in the world.
  แม่น้ำไนล์คือแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

 • At sea level water boils at 212 degrees Fahrenheit .
  ณ ความสูงระดับน้ำทะเล น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 212 องศาฟาเรนไฮท์

เมื่อพูดถึงการกระทำที่เป็นนิสัยหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในปัจจุบัน ให้ใช้ Present Simple Tense

 • Jack often comes to work late.
  แจ็คมาทำงานสายบ่อยๆ

 • I watch television every night.
  ฉันดูโทรทัศน์ทุกคืน

ระวัง

การกระทำที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นนิสัย เราไม่ควรใช้ Present Simple Tense เช่น

 • Normally Sally drives to work but today she is taking a bus because she has her car serviced.
  ตามปกติแล้ว ซาลลี่ขับรถไปทำงาน แต่วันนี้เธอขึ้นรถเมล์ เพราะว่าเธอได้นำรถไปเข้ารับบริการ

จากประโยคดังกล่าว drives อยู่ในรูป Present Simple Tense เพราะแสดงถึงว่าเป็นการกระทำที่เป็นนิสัยของ Sally แต่ is taking ใช้เป็น Present Continuous Tense เพราะว่า การที่ Sally ขึ้นรถเมล์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องปกติ และไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นนิสัย แต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น

การทำกริยาให้อยู่ในรูป Present Simple Tense

ในหน้านี้ครูสอนการทำกริยาให้อยู่ในรูป Present Simple Tense ทั้งเมื่อเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฎิเสธ

ประโยคบอกเล่า

ให้นักเรียนสังเกตว่า เมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม (เช่น he, she, it) กริยาจะเติม -s หรือ -es โดยกฎการเติม -s หรือ -es จะกล่าวถึงในตารางถัดไป

ในตารางแรกนี้ ครูจะยกตัวอย่างการเปลี่ยนรูปกริยา sing (แปลว่า ร้องเพลง) ไปตามประธานต่างๆ

ประธาน

การเปลี่ยนรูปกริยา

ตัวอย่าง

I

รูปกริยาเดิม

I sing

You

รูปกริยาเดิม

You sing

He

รูปกริยาเดิม + S

He sings

She

รูปกริยาเดิม + S

She sings

It

รูปกริยาเดิม + S

It sings

We

รูปกริยาเดิม

We sing

They

รูปกริยาเดิม

They sing

การเติม -s และ -es

ประธาน

การเติม -s หรือ -es

ตัวอย่าง

s

เติม -ES

He passes

z

เติม -ES

She dozes

sh

เติม -ES

She wishes

ch

เติม -ES

He watches

y และมีพยัญชนะ
อยู่หน้า Y

เปลี่ยน Y เป็น I (ไอ),
จากนั้น เติม -ES

It flies

[อื่นๆ]

เติม -S

He sings

ประโยคปฏิเสธ (Negative)

เติม do not (don't) หรือ does not (doesn't) หน้าคำกริยา เพื่อทำให้กริยาให้เป็นปฏิเสธใน Present Simple Tense โดยประธานเอกพจน์บุรุษที่สาม (he, she, it) จะใช้ does not (doesn't) ในขณะที่ประธานตัวอื่นๆ ใช้ do not (don't)

ประธาน

การเปลี่ยนรูปกริยา

ตัวอย่าง

I

don't

I don't sing

You

don't

You don't sing

He

doesn't

He doesn't sing

She

doesn't

She doesn't sing

It

doesn't

It doesn't sing

We

don't

We don't sing

They

don't

They don't sing

ประโยคคำถาม (Question)

ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมี 2 แบบ ได้แก่ การตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า ใช่หรือไม่ (yes/no question) และการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะจงว่าใคร(who), อะไร(what), เมื่อไหร่(when), ที่ไหน(where), ทำไม(why) และ อย่างไร (how) โดยคำถามประเภทนี้มักขึ้นตั้นคำบอกคำถามด้วย wh- เราจึงเรียกว่าคำถามประเภทนี้ว่า Wh- question

อย่างไรก็ตามการทำกริยาให้เป็นรูป Present Simple Tense ของคำถามทั้งสองแบบมีลักษณะค่อนข้างคล้ายกัน คือใช้กริยาช่วย do มาวางไว้ข้างหน้าประธาน แต่จะเป็น do หรือ does ขึ้นอยู่กับประธาน ถ้าเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่สามให้ใช้ does

การสร้างประโยคคำถามเพื่อคำตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ (Yes/No question)

ประธาน

กริยาช่วย

ตัวอย่าง

I

don't

Do I sing?

You

don't

Do you sing?

He

doesn't

Does he sing?

She

doesn't

Does she sing?

It

doesn't

Does it sing?

We

don't

Do we sing?

They

don't

Do they sing?

การสร้างประโยคคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะจง (Wh-question)

ประโยคบอกเล่า

ประโยคคำถามแบบ Yes/No

ประโยคคำถามแบบ Wh-

I sing

Do I sing?

What do I sing?

You fight.

Do you fight?

Why do you fight?

He lives

Does he live?

Where does he live?

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้ใส่คำบอกคำถามไว้ข้างหน้าประโยคคำถามแบบ Yes/No โดยให้คิดว่า ถ้าเราไม่ใส่คำบอกคำถามให้แน่นอนลงไป ผู้ตอบก็จะตอบแค่ ใช่หรือไม่ใช่ แต่ถ้าเราใส่คำบอกคำถาม เช่น ใคร(who), อะไร(what), เมื่อไหร่(when), ที่ไหน(where), ทำไม(why) และ อย่างไร (how) ไว้แล้ว ผู้ตอบจะต้องตอบให้ตรงกับคำบอกคำถาม ดังนั้นความแตกต่างเรื่องการสร้างประโยคคำถามทั้งสองแบบนี้อยู่ที่ แบบหนึ่งไม่มีคำบอกคำถาม ในขณะที่อีกแบบหนึ่งมีคำบอกคำถาม

Comment

Comment:

Tweet


ถูกใจมากค่ะbig smile big smile big smile big smile big smile big smile
#139 by ชมพู่ (118.173.227.247) At 2012-02-05 14:12,
-ขอบคุณคะ สนุกมากเลย เข้าใจง่าย
#138 by วนาลี (119.42.106.195) At 2011-11-11 14:36,
ตัวเล็กมากเลย อ่านไม่ค่อยออก ปรับตัวอักษรหน่อยน้าcry surprised smile double wink
#137 by tiwa pudpichaya (203.156.25.217) At 2011-08-21 12:25,
uyri56e856fuihi;uuuuuuuควยควยควยควยออควยควยควยควยควยออควยออควยอควยควยควยควยอออออควยควยควยควยอออควยอควยควยควยอออออควยควยอออออควยsdkjfbhpisurahgkdfngbjsreihgipjdnbvkjdnf;vkjbnasmdvnkajb\'[jrebgnjkdfnbkmnds;bkjndjknsblkdfnblksnd;kbfojkd cry double wink surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed question question question tongue tongue tongue angry smile angry smile angry smile angry smile sad smile sad smile sad smile sad smile confused smile confused smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile sad smile sad smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile tongue tongue tongue question question embarrassed embarrassed
#136 by ่บจัตคัีตเ้รีย้เรี้เรีเีเ้่อเด้้้้้เด (110.49.225.145) At 2011-08-16 21:55,
mk;;;;;;i8t087tuiighugvyf70o6d076tdfuyvjhvjggiohj[opzcp9jew09hgqaebkvmds
;kvcqs'9-OFM;DSLMVF
POw;lr[ijh4woijhkrlmwghkopj[30io4=ju509jhwoierjgojreokwgj0orej[gh0orew0or0ojgembarrassed big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#135 by ่บจัตคัีตเ้รีย้เรี้เรีเีเ้่อเด้้้้้เด (110.49.225.145) At 2011-08-16 21:47,
ขอบคุณมากค่ะ ^^
ทำงานส่งครู ครูให้เต็มเลยค่ะ
เพราะ เนื้อหาเข้าใจง่าย
confused smile
#134 by (แอบ) น่ารัก (125.26.176.204) At 2011-08-13 23:30,
ขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือ
#133 by ออย (203.114.114.82) At 2011-06-30 11:02,
ชอบมากเลยค่ะอ่านเเล้วเข้าใจดีbig smile
#132 by Milkky (14.207.230.210) At 2011-06-27 18:33,
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile
#131 by nm,nm, (58.8.34.197) At 2011-06-20 19:20,
แบล๊คกราวน์น่ารักดีนะbig smile big smile big smile
#130 by (222.123.248.96) At 2010-09-27 12:34,
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอบคุณครับ
#129 by (109.253.176.221) At 2010-09-11 12:52,
#128 by (109.253.176.221) At 2010-09-11 12:50,
ขอบคุณมากน่ะค่ะที่ให้ข้อมูลbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile
#127 by ชุตินันท์ (118.173.82.179) At 2010-08-17 20:19,
งงงง
#126 by (180.183.176.112) At 2010-07-10 22:23,
เข้าใจเยอะเลยค่ะ


ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆbig smile
#125 by (125.26.248.70) At 2010-06-26 21:11,
อะไรไม่รุ ไม่รู้เรื่อง สัก อย่าง

เลยนิ
#124 by (118.173.17.252) At 2010-06-26 10:00,
angry smile พอดีไม่เข้า ใจเลย
#123 by (118.173.17.252) At 2010-06-26 09:42,
[/i[i]ดีที่มีให้ดูไม่งั้นทำไม่ได้ 555+sad smile sad smile question
#122 by ต.เด็กป.5/1 (125.24.52.214) At 2010-06-25 18:39,
angry smile tongue tongue surprised smile cry
#121 by (115.67.208.124) At 2010-03-11 16:15,
angry smile tongue tongue surprised smile cry
#120 by (115.67.208.124) At 2010-03-11 16:15,
ขอบคุน จากวา
#119 by (58.10.131.167) At 2010-03-10 15:10,
ทามมายม่ายมีคายเข้าเยยอ่ะ
#118 by โดนัท (202.139.223.18) At 2010-02-23 17:58,
ขอบคุณมากคะ

ทำให้ดิฉันเข้าใจอีกมากขึ้น


#117 by (222.123.25.115) At 2010-02-17 23:49,
ว้าววววววววววววววว
#116 by คุนบัง (118.172.110.247) At 2010-02-02 13:39,
ขอบคุณค่ะ
ที่นำความรู้ดีดีมาให้
#115 by ...........love (114.128.86.80) At 2009-11-24 20:56,
อ่านหาพ่อมึงหรอไอสัสอ่านหาพ่อหาเเม่มึงหรอ
#114 by 1 (117.47.181.20) At 2009-10-07 14:31,
ใครโพสขอให้เเม่มันตาย
ขอให้พ่อมันไม่ตายดี
#113 by 12 (117.47.181.20) At 2009-10-07 14:30,
อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณมากๆ embarrassed
#112 by ออย (61.19.86.211) At 2009-09-10 13:16,
dd
#111 by f (125.27.76.165) At 2009-09-08 12:18,
♥☻☺♦
#110 by (125.27.38.38) At 2009-08-27 13:17,
ok5555555555555555555555
#109 by (124.120.210.238) At 2009-08-22 17:22,
trfdfddddddddd embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
embarrassed angry smile sad smile embarrassed
#108 by (125.26.185.2) At 2009-08-18 18:55,
#2 #1 #4 #5 big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#107 by กาเฟืย (125.26.185.2) At 2009-08-18 18:53,
#2 #1 #5 #4
#106 by ddsfds (125.26.185.2) At 2009-08-18 18:52,
#105 by (118.172.218.127) At 2009-07-27 09:56,
#104 by (118.172.218.127) At 2009-07-27 09:32,
embarrassed embarrassed embarrassed
#103 by (118.172.218.127) At 2009-07-27 09:32,
ดีมากเลยค่ะ

ทำไงดีค่ะอานได้เขียนไม่ได้แปรไม่ได้


และจะสอบมิดเทอมผ่านไหมอ่า
#102 by Nak (125.26.65.222) At 2009-07-11 12:18,
question sad smile sad smile sad smile surprised smile surprised smile surprised smile jhkyjhukihjykjhkygjhiyjiyi
#101 by ดม (125.26.110.184) At 2009-07-11 08:42,
อ่านก็รู้เรื่อง
#100 by เกมส์(ใหญ่) (115.67.154.215) At 2009-07-08 13:55,
ก็ดีwink double wink
#99 by ซุน (115.67.154.215) At 2009-07-08 13:41,
ขอบคุณมากนะคะ สำหรับเนื้อหาสาระดีๆๆ ทำไห้หนูมีงานส่งอาจารย์ด้วยคะ
#98 by โดนาเมะซัง (58.137.30.201) At 2009-07-02 16:05,
อ่านแล้วสนุก มีสารดีค่ะ
big smile big smile big smile big smile
#97 by เกตุ (118.173.166.93) At 2009-06-04 15:19,
#96 by (118.175.30.58) At 2009-06-02 14:18,
oh hoowink น้อยไป น้อยไปป น้อยปายยยย!!
#95 by (222.123.190.5) At 2009-05-26 20:29,
confused smile sad smile angry smile
#94 by (222.123.177.154) At 2009-05-25 16:34,
ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ
#93 by (115.67.154.102) At 2009-05-17 20:05,
ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ
#92 by (115.67.154.102) At 2009-05-17 20:05,
Thank you!<Arigato!>

ขอบคุณมากคร้าฟconfused smile
#91 by kawin (58.9.224.217) At 2009-05-17 15:24,
open-mounthed smile confused smile sad smile open-mounthed smile confused smile surprised smile cry double wink cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile
#90 by (125.25.6.127) At 2009-03-09 18:05,