2006/Aug/22

การสร้างรูปคำคุณศัพท์ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบมี 2 วิธี คือ

 1. สร้างรูปขั้นกว่า โดยการเติม er เข้าข้างท้าย หรือเติม more เข้าข้างหน้า

 2. สร้างรูปขั้นสุด โดยการเติม est เข้าข้างท้าย หรือเติม most เข้าข้างหน้า

วิธีการเปลี่ยนรูปคุณศัพท์ให้กลายเป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด สามารถทำได้ดังแผนภูมิข้างล่างต่อไปนี้

~ คลิกที่รูปกระต่ายน้อยเพื่อลิงค์ไปแผนภูมิคำคุณศัพธ์ได้เลยจ้า~

ถ้าดูตารางแล้วยังงงๆ ลองอ่านคำอธิบายต่อไป ดังนี้

การเติม more และ most ให้เติมเข้าข้างหน้าคำต่อไปนี้

 1. คำตั้งแต่สามพยางค์ขึ้นไป (ไม่มีข้อยกเว้น) เช่น

Positive

Comparative

Superlative

beautiful (สวย)

more beautiful

most beautiful

economical (ประหยัด)

more economical

most economical

 1. คำสองพยางค์ซึ่งลงเสียงหนัก (stressed) ที่พยางค์แรก เช่น

Positive

Comparative

Superlative

hopeful (มีหวัง)

more hopeful

most hopeful

fertile (อุดมสมบูรณ์)

more fertile

most fertile

learned (คงแก่เรียน)

more learned

most learned

 1. คำพยางค์เดียวที่เป็นกริยาช่องที่สาม (past paticiple) ซึ่งนำมาใช้อย่าง adjective

Positive

Comparative

Superlative

hurt (ได้รับบาดเจ็บ)

more hurt

most hurt

worn (ขาดวิ่น, เสื่อมสภาพ)

more worn

most worn

learned (คงแก่เรียน)

more learned

most learned

 1. คำพยางค์เดียวที่เป็นคำบอกสัญชาติ,เชื้อชาติ เช่น

  • She is more French than you are. (เขาเป็นฝรั่งเศสมากกว่าคุณเสียอีก)

  • Mr. Smith is more Thai than I am. (คุณสมิธเป็นไทยมากกว่าฉัน)

 • เราเติม er, est ท้ายคำพยางค์เดียวหรือสองพยางค์เท่านั้น

 • คำพยางค์เดียว เติม er, est เสมอ (ยกเว้นในกรณีข้อ 3และ4 ด้านบน)

 • คำสองพยางค์ อาจเติม er, est หรือใช้ more, most ก็ได้

รุปแบบของการผัน

 1. ถ้าเป็นคำพยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะสองตัว หรือลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียว แต่มีสระสองตัว เติม er และ est ได้ทันที เช่น

Positive

Comparative

Superlative

small (เล็ก)

smaller

smallest

fair (ยุติธรรม)

fairer

fairest

sweet (หวาน)

sweeter

sweetest

clear (แจ่มใส)

clearer

clearest

 1. ก่อนเติม er หรือ est ต้องเติมตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง
  ถ้าเป็นคำพยางค์เดียว หรือมีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียว เช่น

Positive

Comparative

Superlative

big (ใหญ่)

bigger

biggest

sad (เสียใจ)

sadder

saddest

wet (เล็ก)

wetter

wettest

 1. เติมเฉพาะ r และ st ถ้าเป็นคำพยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว

Positive

Comparative

Superlative

brave (กล้าหาญ)

braver

bravest

wise (ฉลาด)

wiser

wisest

true (จริง)

truer

truest

fine (ดี, งาม)

finer

finest

 1. เปลี่ยน y เป็น i ก่อนเติม er หรือ est
  คำพยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม er หรือ est เช่น

Positive

Comparative

Superlative

dry (แห้ง)

drier

driest

sly (ขี้โกง)

slier

sliest

merry (ร่าเริง)

merrier

merriest

ยกเว้น

shy (ขี้อาย)

shyer

shyest

 1. ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ถ้าหน้า y เป็นสระ เช่น

Positive

Comparative

Superlative

gay (เบิกบานใจ)

gayer

gayest

grey (เทา, มอม)

greyer

greyest

 1. เติม er, est กับคำสองพยางค์ซึ่งลงท้ายด้วย er, re, le, y และ ow

Positive

Comparative

Superlative

clever (ฉลาด)

cleverer

cleverest

bitter (ขม)

bitterer

bitterest

sincere (จริงใจ)

sincerer

sincerest

feeble (อ่อนแอ)

feebler

feeblest

noble (มีเกียรติ)

nobler

noblest

happy (มีความสุข)

happier

happiest

pretty (น่ารัก)

prettier

prettiest

yellow (เหลือง)

yellower

yellowest

mellow (หวาน, นุ่ม)

mellower

mellowest

 1. เติม er, est กับคำสองพยางค์ ซึ่งลงเสียงหนัก (stressed) ที่พยางค์หลัง

Positive

Comparative

Superlative

polite (สุภาพ)

politer

politest

sedate (สงบ, ขรึม)

sedater

sedatest

genteel (ลักษณะผู้ดี)

genteeler

genteelest


 1. (ปัจจุคำเหล่านี้บันนิยมใช้ more และ most มากกว่า โดยเฉพาะอเมริกันจะใช้ more, most เสมอ เช่น more polite, most polite)

หมายเหตุ คำต่อไปนี้จะเติม er, est หรือใช้ more, most ก็ได้

angry โกรธ

sunny แดดจัด

clever ฉลาด

sincere จริงใจ

cloudy เมฆมาก

risky เสี่ยง

sleepy ง่วงนอน

precise ชัดเจน, แม่นยำ

cruel โหดร้าย

common ธรรมดา

foggy หมอกจัด

concise รวบรัด, กระชับ

holy ศักดิ์สิทธิ์

windy ลมแรง

rainy ฝนตก

pleasant ร่มรื่น, น่าชื่นชม

snowy หิมะตก

tender นุ่มนวล

likely น่าจะเป็น

misty ละอองหมอกจัด

quiet เงียบ

severe อย่างหนัก, อย่างยิ่ง

:-)

Irregular Comparison คำบางคำมีรูปการเปรียบเทียบพิเศษ เช่น

Positive

Comparative

Superlative

good/well (ดี)

better

best

bad/ill (เลว)

worse

worst

much/many (มาก)

more

most

little (น้อย)

less/lesser

least

fore (ข้างหน้า)

former

foremost

hind (ข้างหลัง)

hinder

hindmost

ข้อสังเกตทั่วไปของการเปรียบเทียบ adjective

 1. คำ adjective บางคำไม่สามารถแสดงการเปรียบเทียบได้ เช่น

Positive

Comparative

Superlative

polite (สุภาพ)

politer

politest

sedate (สงบ, ขรึม)

sedater

sedatest

genteel (ลักษณะผู้ดี)

genteeler

genteelest


 1. (ปัจจุคำเหล่านี้บันนิยมใช้ more และ most มากกว่า โดยเฉพาะอเมริกันจะใช้ more, most เสมอ เช่น more polite, most polite)

หมายเหตุ คำต่อไปนี้จะเติม er, est หรือใช้ more, most ก็ได้

perfect สมบูรณ์

unique หนึ่งเดียว

empty ว่างเปล่า

square สี่เหลี่ยมจัตุรัส

round กลม

circular ซึ่งเป็นวงกลม

wooden เป็นไม้

golden เป็นทอง

eternal ชั่วนิรันดร

daily ประจำวัน

แต่บางครั้งเราจะพบประโยคทำนองว่า

 • I have just bought tha most perfect hat.
  (ฉันเพิ่งซื้อหมวกใบที่ดีที่สุดมาใบหนึ่ง)
  คำ most perfect ในที่นี้ไม่มีความหมายว่า สมบูรณืที่สุด จริงๆ เพราะสิ่งที่สมบูรณ์แล้วจะมีสมบูรณ์กว่า, สมบูรณ์ที่สุดไม่ได้ ผู้พูดประโยคเช่นนี้ไม่ได้เปรียบเทียบอะไร เพียงแต่เป็นคำแสดงการเน้นหรือแสดงความดีใจเท่านั้น เช่นเดียวกับประโยคว่า

 • My glass is fuller than yours.
  (แก้วของฉันเต็มกว่าแก้วของคุณ)
  ผู้พูดประโยคนี้ต้องการแสดงเพียงว่า แก้วของเขามีสิ่งบรรจุอยู่มากกว่าเท่านั้นเอง ไม่ได้เปรียบเทียบอะไร

· การเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) จะต้องตามด้วย than เช่น

 • He is taller than Smithy.

 • Jane is more beautiful than Mary.

แต่มีคุณศัพท์ขั้นกว่าบางคำที่ไม่ต้องใช้กับ than

 1. คำ comparative ที่มาจากภาษาละติน (latin) ต้องตามด้วย to (ไม่ใช่ than)

  • superior to: เหนือกว่า, ยิ่งกว่า (= greater than)
   His strength is superior to mine. (กำลังของเขาเหนือกว่าฉัน)

  • inferior to: ด้อยกว่า, น้อยกว่า (= less than)
   My strengh is inferior to his. (กำลังของฉันด้อยกว่าเขา)

  • anterior to: ก่อนกว่า (= earlier than)
   This event is anterior to that one. (เหตุการณ์อันนี้ก่อนกว่าอันนั้น)

  • posterior to: หลังกว่า, ล่ากว่า (= later than)
   That event is posterior to this one. (เหตุการณ์อันนั้นล่ากว่าอันนี้)

  • senior to: แก่กว่า, อาวุโสกว่า (= older than)
   He is seniorto me. (เขาแก่กว่าฉัน)

  • junior to: อ่อนกว่า, อาวุโสน้อยกว่า (= younger than)
   I'm junior to him. (ฉันอ่อนกว่าเขา)

 2. คำ comparative ไม่ต้องใช้กับ than เมื่อใช้ประกอบหน้า noun หรือหน้าคำ one เช่น

  • I want a better job. (ฉันต้องการงานที่ดีกว่านี้)

  • Bring me a smaller one. (เอาอันเล็กกว่านี้ให้ฉัน)

แต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบ 2 สิ่งต้องมี than เช่น This is an older house than that one.

 1. คำ comparative ไม่ต้องใช้กับ than เมื่อใช้เป็นส่วนของกริยา เช่น

  • He is better now. (เวลานี้เขาดีขึ้น)

  • It is warmer this morning. (เช้าวันนี้อากาศร้อนขึ้น)

 2. คำ comparative ไม่ต้องใช้กับ than ในแบบประโยคต่อไปนี้

  • They made the house bigger. (พวกเขาทำบ้านให้ใหญ่ขึ้น)

  • You must keep your work cleaner. (คุณควรทำงานของคุณให้สะอาดขึ้นอีก)

 3. คำ comparative ต่อไปนี้ ปัจจุบันมีความหมายเป็น positive degree การใช้จึงเหมือนกับเป็น positive ธรรมดาทั่วไป ไม่ต้องใช้กับ than

inner ภายใน

interior ภายใน

outer ภายนอก

exterior ภายนอก

upper ข้างบน

lower ข้างล่าง

former อันก่อน

latter อันหลัง

minor ส่วนน้อย

major ส่วนใหญ่

· คำ superlative ที่ใช้ประกอบหน้านาม (attribuitively) จะต้องนำด้วย the เสมอ เช่น

 • The best pen is on the table.

 • This is the best advice I can give you.

ยกเว้นถ้า adjective นั้นขึ้นต้นด้วย most จะใช้ a หรือจะไม่ใช้ article เลยก็ได้ถ้าเป็นการกล่าวทั่วๆไป เช่น

 • She is (a) most beautiful girl. (หล่อนเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดคนหนึ่ง)

 • These are most delicious cakes. (นี่เป็นขนมเค้กที่อร่อยที่สุด)

แต่ถ้าใช้เป็นส่วนของกริยา (predicatively) จะใช้ the หรือไม่ใช้ก็ได้ เช่น This pen is best. (ปากกาแท่งนี้ดีที่สุด)

· ในการเปรียบเทียบของสองสิ่ง คงใช้ comparative เท่านั้น (ไม่ใช้ superlative) ถ้าสิ่งของมากกว่าสองสิ่งขึ้นไป ต้องใช้ superlative (จะใช้ comparative ไม่ได้) เช่น

 • Of the two boys, Smith is taller.
  (ระหว่างเด็กสองคน สมิธสูงกว่า)

 • She is the older and the more beautiful of the two sisters.
  (ระหว่างพี่น้องสองคนนั้น หล่อนอายุมากกว่าและสวยกว่า)

อย่างไรก็ตามกฏที่ว่าต้องใช้ comparative ระหว่างของสองสิ่งนี้ ก็ไม่ได้รับความนับถือใช้กันแต่อย่างใดนัก คงมีใช้กันเฉพาะในหนังสือสำคัญ หรือในสุนทรพจน์เท่านั้น ตามปกติแล้ว แม้จะเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งก็ใช้ superlative ได้ แม้ในการเขียนก็ยังนิยมใช้กัน

· รูปคำหลัง than
than + กริยาช่องที่ 1: I would rather walk than run.
than + to กริยา: I want nothing more than to help you.
than + กริยา ing: He likes skating more than skiing.
than + ประโยค: He knows her better than you do.
than + กรรม: He knows her better than me.

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ adverb ให้เปลี่ยนเป็นขั้นกว่า (comparative) และขั้นสูงสุด (superative) โดยทั่วๆ ไปแล้วนั้น ใช้หลักการเดียวกับการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย โดยadverb ตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไป ต้องใส่ more นำหน้าในขั้นกว่าและใส่ most นำหน้าในขั้นสูงสุด ไม่มีข้อยกเว้นในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อ้างอิง

http://se-ed.net/biofreaks/comparison.html

Comment

Comment:

Tweet


มีประมาณ 50 คำไหมค่ะ แถ้ามีช่วยส่งมาที่กระดานข้อความหน่อยค่ะconfused smile surprised smile
#55 by yok (103.7.57.18|223.204.69.53) At 2012-06-17 10:23,
#54 by pun (103.7.57.18|125.24.46.108) At 2012-06-07 21:26,
ขอบคุณคะopen-mounthed smile big smile
#53 by ณัฐธิญา (58.8.252.165) At 2011-01-29 11:09,
THXconfused smile
#52 by tang (203.172.167.242) At 2011-01-20 11:40,
ขอบคุณมากที่สุด
#51 by (113.53.178.88) At 2010-09-27 08:53,
*พื้นหลัง* (ต่อจากอันบน)embarrassed sad smile
#50 by นุ่น (119.42.85.170) At 2010-08-03 11:24,
ขอบคุณค่ะ พื้นหละงสวยมากเลยค่ะ confused smile big smile open-mounthed smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#49 by นุ่น (119.42.85.170) At 2010-08-03 11:23,
สัวดดีคับ
#48 by เเมน (58.9.236.21) At 2010-07-19 18:13,
สัวดดีคับ
#47 by เเมน (58.9.236.21) At 2010-07-19 18:13,
open-mounthed smile ขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูล
#46 by m (180.180.62.42) At 2010-07-18 20:51,
thank you++
#45 by (222.123.54.153) At 2010-03-16 12:16,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile
#44 by dcdc (124.122.28.33) At 2010-03-07 23:50,
embarrassed
#43 by นพรัตนเมธา (113.53.38.192) At 2010-02-27 11:41,
ดีค่ะดีมากมมมทมมมมมมม
tongue
#42 by (125.26.55.62) At 2010-02-12 12:19,
กากtongue tongue tongue
#41 by กาก (158.108.203.250) At 2009-12-30 13:36,
embarrassed double wink wink embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile
#40 by วาน (118.175.175.215) At 2009-09-24 15:29,
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมีากมากกกกกกกกกกกก+
#39 by แบงค์ (118.175.175.215) At 2009-09-24 15:29,
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคับ
#38 by ฟิล์ม (118.175.175.215) At 2009-09-24 15:27,
พหะพ่ถำร
#37 by ning (118.172.92.239) At 2009-09-24 13:31,
ดีค่ะsurprised smile
#36 by คน (110.49.105.235) At 2009-09-09 18:02,
ตัวหนังสือซ้อนกันอ่านม่ายรู้เรื่องเลยอะ
#35 by mama (124.121.171.133) At 2009-09-05 16:59,
ดีมากเลยคร้า ขอบคุณมากงานกำลังยุ่งเลยละ
#34 by ploy (125.27.182.27) At 2009-09-03 20:33,
#33 by (125.27.246.12) At 2009-08-20 20:21,
#32 by (58.10.234.24) At 2009-08-10 11:33,
ตัวหนังสืออ่านยากไปนิดนะครับ น่าจะปรับให้อ่านง่ายๆหน่อย
#31 by KIRYU At 2009-07-18 22:30,
ขอบคุณค่ะ
#30 by เกรท (112.142.46.99) At 2009-07-08 17:55,
#29 by (125.26.150.171) At 2009-02-20 08:41,
#28 by (125.26.150.171) At 2009-02-20 08:40,
#27 by (125.26.150.171) At 2009-02-20 08:40,
#26 by (124.157.209.210) At 2009-02-18 17:40,
#25 by (124.157.209.210) At 2009-02-18 17:40,
ขอบคุณค่ะ
#24 by อ (203.107.202.160) At 2008-12-28 13:37,
ดีมาก
ได้ข้อมูลเยอะเรย...
#23 by นายไข่เค็ม (58.8.112.101) At 2008-12-11 09:59,
ckq3nwfvrki08rjb
#22 by Percy Leblanc (94.102.60.151) At 2008-11-13 11:58,
#21 by (124.121.52.185) At 2008-11-06 18:58,
#20 by (124.121.52.185) At 2008-11-06 18:58,
#19 by (124.121.52.185) At 2008-11-06 18:58,
How to learn about prefix and subfix?
#18 by zebRa'iNdy At 2008-10-16 07:46,
double wink wink surprised smile embarrassed question question angry smile tongue embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile double wink cry
#17 by (117.47.50.204) At 2008-09-14 20:07,
embarrassed
#16 by (117.47.50.204) At 2008-09-14 20:06,
double wink wink surprised smile embarrassed question angry smile angry smile sad smile confused smile
#15 by (117.47.50.204) At 2008-09-14 20:06,
double wink wink surprised smile embarrassed question angry smile angry smile sad smile confused smile
#14 by (117.47.50.204) At 2008-09-14 20:06,
DEEP
#13 by (124.120.252.48) At 2008-07-10 20:23,
#12 by (202.90.113.59) At 2008-07-10 10:11,
#11 by (118.173.224.85) At 2008-06-18 12:22,
ขอบคุณมากๆค่ะ
กำลังหาเอาไปทำงานอยุ่เลย
ขอบคุนจิงๆค่ะconfused smile sad smile
#10 by OoOiLlYoO (125.25.139.228) At 2008-06-04 22:38,
สุดยอด~~~ มีไรน่ารู้ลงอีกนะสู้ๆๆbig smile
#9 by ^^ (124.120.7.231) At 2008-03-27 19:00,
ขอบคุนค่ะะะะะ
#8 by ^^ (117.47.72.224) At 2007-09-30 20:09,
THANKS
#7 by WASABI (125.25.213.112) At 2007-09-03 17:36,
ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลย
#6 by hpotter (124.157.183.94) At 2007-08-12 13:45,