2006/Aug/22

การใช้active และ passive voice (1)

แยกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้ คือ

ประโยค active ต่างจาก passive อย่างไร?

คำว่า Voice ในทางโครงสร้างภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่า เสียง อย่างที่เรารับรู้กันทั่วๆ ไป

คำว่า Voice ในที่นี้เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของประโยคในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อาจกล่าวย้อนกลับไปถึงโครงสร้างของภาษาที่เรียกว่า ประโยค (Sentence) เสียก่อน

ประโยค (Sentence) คือข้อความที่เอ่ยมาแล้วเข้าใจได้กระจ่างชัดว่า ประธาน แสดง กริยา อะไร เมื่อใด ถ้ากริยานั้นต้องมีกรรม (Transitive Verb) ก็ต้องมีกรรมระบุในประโยคด้วย เช่น

 • เขา เดิน
  He walked

เขา เป็นประธาน (Subject)

เดิน เป็นกริยาไม่ต้องการกรรม (Intransitive Verb) เป็นอดีตกาล (Past tense)

 • เรา กิน มันฝรั่ง
  We eat potatoes

เรา เป็นประธาน (Subject)

กิน เป็นกริยาต้องมีกรรม (Transitive Verb) เป็นปัจจุบันกาล (Present Tense)

ทั้ง 2 ประโยคข้างต้นนี้ มีประธานเป็นผู้กระทำทั้งสิ้น (แต่จะอยู่ในรูป tense อย่างใด ก็สุดแท้แต่เวลาที่ต้องการบ่งชี้) เราเรียกโครงสร้างของประโยคชนิดนี้ว่า กรรตุวาจก (Active Voice) ลองสังเกตประโยคต่อไปนี้ดูบ้าง

 • Mangoes are eaten
  มะม่วง ถูกกิน

มะม่วง เป็นประธาน (Subject)

ถูกกิน เป็นกริยา (Present Tense)
ประธานของประโยคคือ Apples ไม่ได้ทำกริยา กิน แต่ในทางตรงกันข้าม ประธานกลับเป็นฝ่ายถูกกระทำ

 • The letter was read yesterday
  จดหมาย ถูกอ่าน เมื่อวานนี้

จดหมาย เป็นประธาน (Subject)

ถูกอ่าน เป็นกริยา (Past Tense)

ในทำนองเดียวกันกับประโยคแรก จดหมายซึ่งเป็นประธานของประโยคไม่ได้ เป็นผู้อ่าน แต่กลับเป็นสิ่งที่ถูกอ่านโดยประธาน ทั้ง 2 ประโยคหลังนี้ มีประธานเป็นผู้ถูกกระทำ โครงสร้างเช่นนี้เรียกว่า กรรมวาจก (Passive Voice)

วิธีการแปลประโยค passive ให้เป็นภาษาไทย

สำหรับโครงสร้างแบบ Passive Voice จะแปลว่า ถูกกระทำ เป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งแปลว่า ได้รับการกระทำนั้น ดูจะเหมาะกว่า เช่น

 • He was punished by his teacher a few days ago.
  เขาถูกลงโทษ โดยครูของเขาเมื่อ 2 - 3 วันก่อน

 • The articles were read by most students.
  บทความถูกอ่าน โดยนักเรียนส่วนใหญ่

 • The most valuable ring was stolen . (by someone)
  แหวนวงที่มีราคามากที่สุดถูกขโมย ไป (ไม่ต้องระบุผู้กระทำเพราะไม่รู้แน่ชัด)

แต่

 • He was loved by his friends.
  เขาได้รับความรักจากเพื่อน ๆ ของเขา (เราไม่พูดว่า เขาถูกรัก)

 • Mrs. Brown was promoted . (by someone)
  นางบราวน์ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (ไม่ได้ระบุว่าโดยใคร แต่น่าจะสันนิษฐานได้เองว่าจากผู้มีตำแหน่งสูงกว่าตัวบางบราวน์เอง)

 • The man was named . The Greatest Inventor (by someone)
  ผู้ชายคนนั้นได้รับกาขนานนามว่าเป็น นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ (น่าจะเป็นจากคนที่พิจารณาเรื่องนี้ หรืออาจจากคนทั่ว ๆ ไปก็ได้)

วิธีเปลี่ยนประโยค active ให้เป็นประโยค passive ใน tense และ กริยาช่วย Modal ต่างๆ

ในลำดับต่อไปนี้ก็มาถึงจุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ไม่ว่าในประโยคหนึ่ง ๆ นั้น

1. ประธานจะเป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำ
2. จะระบุผู้กระทำ (by someone) หรือไม่ก็ตาม

โครงสร้างแบบ Passive Voice ก็ต้องระบุกาลเวลาของกริยา (tense) ด้วยเหมือนกับในประโยคภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป

 • รูปของ Active Voice คือ S + V

 • รูปของ Passive Voice คือ S + V to be + V.3

โครงสร้าง Verb to be + V.3 (Past Participle) จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้า

1. นักเรียนสามารถท่องจำกริยาช่องที่ 3 ได้
2. นักเรียนรู้หลักการกระจาย Verb to be ไปตาม Tense ต่างๆ

แต่เหนืออื่นใด เวลาจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษ ขอให้นักเรียนถามตนเองซ้ำหลายๆ ครั้งก่อนว่า ประธานในประโยคเป็นผู้กระทำ หรือเป็นผู้ถูกกระทำกันแน่ เมื่อยืนยันกับตนเองได้ว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำอย่างแน่นอน จึงค่อยผูกประโยคตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1 วางประธานไว้หน้าประโยค เช่น
A boy
The desk

2 ปรับคำกริยาให้เป็น V.3 เช่น laughed , written , eaten , punished , done , caught โดยใช้คำเหล่านี้อยู่หลัง V. to be

3 กระจายรูป Verb to be ไปตาม Tense ที่ควรจะเป็นและวางหน้ากริยา Past participle

ถ้ากริยาในประโยคเป็นกริยาช่วย (Auxliary Verbs) ต่าง ๆ ก็เพียงแต่นำ be และ Past participle มาวางต่อข้างท้าย ดังนี้คือ

เช่น

The office ought to be opened .
English can be spoken by any Singaporean.
The rules have to be observed .


ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

#1  by   (58.9.189.111) At 2007-01-14 23:53, 
#2  by   (203.113.80.144) At 2007-01-24 10:01, 
โครงสร้างmodal
#3  by  modal (61.7.151.218 /61.7.151.218) At 2007-01-29 21:05, 
วิธีการใช้ modal
#4  by  modal (61.7.151.218 /61.7.151.218) At 2007-01-29 21:10, 
modals
#5  by   (61.7.151.218 /61.7.151.218) At 2007-01-29 21:11, 
modal
#6  by   (61.7.151.218 /61.7.151.218) At 2007-01-29 21:11, 
หกฟหกฟหก
#7  by  ด่ (125.24.165.237) At 2007-01-30 08:44, 
#8  by  กันดาน (125.24.202.170) At 2007-01-30 08:45, 
ไอ้หัวควย
#9  by  กันดาน (125.24.202.148) At 2007-01-30 08:45, 
งงจังโว๊ย
#10  by   (222.123.89.114) At 2007-02-09 10:44, 
งงว๊ะ
#11  by  เด็กหลังเขา (222.123.89.114) At 2007-02-09 10:45, 
#12  by   (124.121.3.200) At 2007-02-09 20:52, 
เก่งจังครับ แต่ดูเหมือนข้อมูลจะยังไม่ครบนะครับ
#13  by  qp (61.19.27.158 /160.3.2.158, 61.19.27.158, 61.19.27.158) At 2007-02-12 10:51, 
thank you จะสอบวันพรุ่งแร้ว
อ่านหน่อย
#14  by  pete! (61.7.174.244 /61.7.174.244, 61.7.174.244) At 2007-02-20 15:58, 
ใครแม่งจะอ่านได้เข้าใจ อย่าบอกว่าเมิงอ่านรู้เรือง แล้วทำไมแม่งไม่ให้กูก็อบข้อมูลได้ละฟ่ะ แต่ยังไงก็ขอบคุณ
#15  by  สาดๆ (58.136.208.107) At 2007-02-26 17:13, 
ยังงงอยู่เลยค่ะ
ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยค่ะว่าใช่ไง
#16  by  บี (210.246.80.80) At 2007-04-22 17:27, 
'งงจังเรยค่ะ อ่านยากด้วยค่ะ แต่ก้อขอบคุนมักมากนะ
#17  by  mook (125.27.9.243 /192.168.2.54) At 2007-06-11 20:15, 
พี่ครับมีไรเกี่ยวกับการอ่านอังกฤษได้ไวๆๆบอกงมด้วยน่าครับส่งเมลมาเลย
Evilhayato@hotmail.com
#18  by  Dark_Angle (203.113.41.41) At 2007-06-30 12:22, 
Pretty and like ...
Why ?
Because, It's has Grammar !!!
#19  by  Chalisa S. (203.146.63.185) At 2007-07-20 18:55, 
#20  by   (203.154.67.148 /192.168.30.16) At 2007-08-05 11:12, 
ขอบคุณค่ะ
#21  by  มาย (58.9.34.58) At 2007-08-22 18:11, 
งง
#22  by   (61.7.179.235) At 2007-08-26 21:05, 
#23  by   (125.26.141.61) At 2007-08-30 15:51, 
อ่านม่ายออกอ่ะ
#24  by  kik (125.24.133.210) At 2007-09-11 18:22, 
กาลังจาสอบพอดีเลยมาหาอ่าน

เข้าจายขึ้นมาอยู่เหมือนกาน

ขอบจายน้า
#25  by  pook (203.118.117.148) At 2007-09-22 20:29, 
GREGDFGREGVcry
#26  by  DEW (117.47.128.200) At 2007-10-17 16:17, 
ไม่เข่าใจเลย embarrassed
#27  by  DEW (117.47.128.200) At 2007-10-17 16:19, 
ไม่เข่าใจเลย embarrassed
#28  by  DEW (117.47.128.200) At 2007-10-17 16:21, 
#29  by   (117.47.128.200) At 2007-10-17 16:21, 
พเหกดเกฟไภพัพัพัพัพัพะ cry double wink
#30  by  ดิว (117.47.128.200) At 2007-10-17 16:22, 
ขอบคุณคะ
#31  by   (124.157.144.248) At 2007-11-01 20:22, 
question
#32  by  เนเน่ (124.121.90.122) At 2007-11-22 13:31, 
รักทุกคนนะคะ
#33  by  เนเน่ (124.121.90.122) At 2007-11-22 13:35, 
ขอบคุณมากมาย
#34  by   (61.7.252.251) At 2008-01-08 14:49, 
ก้อดีนะ
#35  by   (203.147.51.99) At 2008-01-14 09:53, 
ดีดีดีดีดีดดี
#36  by  นมน้ำแดง (203.147.51.99) At 2008-01-14 09:54, 
ก็เข้าใจขึ้นบ้างค่ะ
สอบวันศุกร์นี้แล้วค่ะ
ข้อเขียน25ข้อค่ะ
เขียนเปลี่ยนจากแอคทิฟ ให้เป็นพาสทีฟอ่ะค่ะ
แย่แน่เลย
ยังไงก็สู้ๆsad smile
#37  by  หวาย (203.113.41.37) At 2008-01-23 18:54, 
surprised smile cry
#38  by   (203.113.17.165) At 2008-01-29 15:20, 
ยากจัง แงแงT^T
#39  by  SoulMate (117.47.45.124) At 2008-02-03 15:15, 
ข้อมูลยังไม่ค่อยครบเลย
#40  by   (202.149.25.225) At 2008-02-23 13:02, 
ขอบใจนะ
sad smile
#41  by  smile (58.147.49.2) At 2008-03-08 13:06, 
ขอบคุณคราบ

ช่วยได้มาก
#42  by  v. เด็กเชียงราย (222.123.70.247) At 2008-03-26 21:32, 
#43  by  past perfect (202.62.106.29) At 2008-06-14 18:50, 
#44  by   (58.147.9.201) At 2008-06-16 16:54, 
dee มากคร้าบ
#45  by   (125.26.189.143) At 2008-07-09 18:27, 
บ้า
#46  by   (118.173.238.203) At 2008-07-10 17:53, 
ยากจางงงงงงง ..งง sad smile
#47  by  nham-rin (117.47.28.29) At 2008-07-16 22:48, 
big smile surprised smile double wink
#48  by  ninja_za_murai@hotmail.com (203.172.177.216) At 2008-07-21 19:29, 
พวกคุณอ่านไม่รู้เรื่องเองแล้วมาว่าคนที่ทำไให้อ่านไม่ได้หรอกครับ

"โง่" เองมากกว่า มั้ง ?
#49  by  Sharp (125.25.114.166) At 2008-07-23 17:54, 
ทำไมไม่ทำต่อให้เสร็จเร็วๆล่ะค่ะsurprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile wink wink big smile open-mounthed smile open-mounthed smile
#50  by  คนสวย (202.91.18.206) At 2008-07-24 22:22, 

<< Home